SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga muži
Číslo
Čas
14:00
Dátum
26.02.2023
Miesto
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
HK Vajnory
B
Hostia
TJ Sokol Cífer
Konečný
výsledok
34
33
Polčas
(30')
21
12
Výsledok
(60')
34
33
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Miroslav Horňák
26222
21
[24];25
3
2
8
Igor Milošovič
02788
2;12;13;17
4
10
David Bečák
26167
1;4;6;7
28;[32]
6
15
Martin Holeš
01683
16
Maroš Kľúčik
15624
27
Michal Kopko
02786
31
Martin Konrád
02843
35
Matej Jánošík
01417
10;15;19
3
2
47
Roman Garay
11441
55
Rastislav Podhradský
04413
16
1
69
Matej Szalacsi
01960
9;[11];14;18
[22];23
6
73
Viktor Hoksz
01958
77
Vladimír Salvata
01945
26;33
2
2
78
Maroš Jakubík
04835
3
27;29;30;34
5
99
Branislav Vallo
01677
5;8;20
31
4
A
ZVD:
Matej Jánošík
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Darnadi
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
4
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Peter Gbelec
00105
16;17
2
4
Miroslav Popluhár
00118
14;26;30
3
5
Martin Kobela
00107
31
1
6
Andrej Minárik
01371
2
9
Filip Čík
02610
5;6
20;21
4
2
20
Patrik Glasa
01369
3;4;8;[12]
18;24;28;29
8
21
Marcel Mokoš
00121
22
Juraj Šramel
00119
1;2;11
13;23;25
6
27
Roman Šiška
27715
27
1
22
54
Filip Tománek
01415
7;❼;9;10
15;19;22;32;33
8
64
Lukáš Marušinec
01367
84
Lukáš Dudžák
03737
A
ZVD:
Ľubomír Lovás
Podpis:
B
Tréner:
Igor Žáčik
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:35
10
1:0
01:45
22
1:1
02:05
8
2:1
02:57
27
Vyluc2m
03:29
78
3:1
04:30
22
3:2
05:03
3
Vyluc2m
06:12
10
4:2
07:56
99
5:2
09:51
10
6:2
09:51
6
Vyluc2m
11:01
10
7:2
11:53
99
8:2
12:31
20
8:3
13:26
20
8:4
14:08
9
8:5
14:13
9
8:6
14:38
69
9:6
15:11
35
10:6
16:01
54
10:7
16:48
69
11:7
18:08
8
12:7
18:18
20
12:8
19:18
8
13:8
20:03
69
14:8
21:52
35
15:8
22:39
54
Nepr7m
23:18
55
16:8
23:26
54
16:9
24:06
54
16:10
24:31
8
17:10
25:27
69
18:10
25:30
35
19:10
26:49
99
20:10
28:19
22
20:11
28:48
3
21:11
29:10
20
21:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:00
22
21:13
32:05
4
21:14
32:59
69
22:14
33:19
54
22:15
33:46
69
23:15
33:55
2
23:16
34:32
27
Vyluc2m
35:16
2
23:17
36:22
20
23:18
36:51
54
23:19
38:06
9
23:20
39:52
3
24:20
40:20
9
24:21
40:32
3
25:21
42:45
77
26:21
42:56
54
26:22
43:46
78
27:22
44:24
22
27:23
44:52
10
28:23
44:59
20
28:24
45:54
22
28:25
47:32
4
28:26
48:00
27
28:27
48:30
78
29:27
49:11
78
30:27
51:10
99
31:27
51:41
35
Vyluc2m
52:03
77
Vyluc2m
52:03
9
Vyluc2m
52:18
20
31:28
53:01
20
31:29
53:19
10
32:29
54:03
4
32:30
56:03
77
33:30
57:15
78
34:30
57:29
5
34:31
58:46
54
34:32
59:26
54
34:33
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca