SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga muži
Číslo
Čas
18:30
Dátum
19.11.2022
Miesto
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
Štart HC Smartpoint Malacky
B
Hostia
TJ Sokol Cífer
Konečný
výsledok
30
27
Polčas
(30')
12
13
Výsledok
(60')
30
27
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
6
Pavol Bízek
04661
3
20
2
2
7
Kristian Jozef Rummel
02209
8
Dominik Oslej
25404
6
13;18;21;26
5
9
Martin Hlaváč
00334
11
19
2
10
Juraj Havlík
02206
12
Dušan Roško
00339
13
Samuel Krajčír
27785
15
David Stachovič
00354
1;4;7;10
15;28
6
23
Jakub Galovič
02205
5
17;22;23
4
2
24
Tomáš Stachovič
00548
16;24;27;30
4
2
30
Jozef Stejskal
02605
66
Tomáš Urbanovič
25926
67
David Michálek
02208
89
Marek Kuklovský
01500
99
Andrej Dobrocký
00333
[2];[8];9;[12]
❼;14;25;29
7
A
ZVD:
David Stachovič
Podpis:
B
Tréner:
Marián Rummel
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
22:30
2:
Xxx
3:
xxx
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
3
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Matúš Fojcík
00115
7
1
6
Andrej Minárik
01371
2;12
18
3
7
Branislav Medový
00114
8
Filip Čík
02610
26
1
9
Patrik Glasa
01369
1;9;11;[13]
15;16;23
7
10
Michal Jankovič
00112
5;10
14;17;19;25;27
7
2
11
Roman Šiška
27715
6;8
2
2
14
Peter Gbelec
00105
4
24
2
20
Tibor Čepec
00123
3
20;21;22
4
64
Lukáš Marušinec
01367
73
Ľudovít Kovačič
25375
84
Lukáš Dudžák
03737
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
11:20
2:
44:45
3:
Xxx
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Peter stachovič
Zdravotná služba:
Pavlíčková Jana
Časomerač:
Balačíková Eva
Hlásateľ
Halámek Dávid
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Oravcová Silvia
Podpis:
Rozhodca:
Samuel Švarc
Podpis:
Rozhodca:
Matej Adamkovič
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:48
15
1:0
01:42
9
1:1
03:12
6
1:2
03:43
99
2:2
05:27
6
3:2
06:30
15
4:2
07:02
20
4:3
07:59
11
Vyluc2m
08:16
23
5:3
08:54
8
6:3
09:55
15
7:3
10:50
14
7:4
14:02
99
8:4
15:37
99
9:4
16:04
10
9:5
17:04
11
9:6
18:20
15
10:6
19:29
3
10:7
20:54
11
10:8
22:19
9
10:9
24:56
10
10:10
25:06
9
11:10
25:53
9
11:11
28:16
6
11:12
28:51
99
12:12
29:49
9
12:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:30
10
12:14
31:22
10
Vyluc2m
31:25
99
Nepr7m
31:52
8
13:14
32:19
23
Vyluc2m
32:51
99
14:14
33:25
9
14:15
34:42
15
15:15
35:09
9
15:16
36:36
24
16:16
37:10
10
16:17
37:27
23
17:17
40:14
8
18:17
40:55
6
18:18
41:26
9
19:18
41:38
10
19:19
42:12
6
20:19
42:41
6
Vyluc2m
42:55
20
20:20
44:33
8
21:20
45:26
20
21:21
45:55
23
22:21
46:30
20
22:22
47:07
23
23:22
47:24
9
23:23
48:13
24
24:23
49:03
14
24:24
49:39
99
25:24
51:11
10
25:25
51:57
8
26:25
54:15
24
27:25
54:48
8
27:26
56:13
15
28:26
56:26
24
Vyluc2m
57:45
99
29:26
59:22
10
29:27
59:52
24
30:27
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca