SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Niké handball extraliga 2022/2023
Číslo
XA-04
Čas
18:00
Dátum
03.09.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
Voľno
B
Hostia
HK Agro Topoľčany
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
100
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
A
ZVD:
Peter Szalay
Podpis:
B
Tréner:
Štefan Kelemen
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
6:03
2:
44:00
3:
58:28
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
A
ZVD:
Marián Lovička
Podpis:
B
Tréner:
Dragoslav Punosevac
Licencia:
A
Platnosť do:    30.11.2023
C
Funkcionári:
Ilija Basta
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
52:28
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Kovár Milan
Zdravotná služba:
Oľga Tothová
Časomerač:
Nemček Jozef, ml.
Hlásateľ
Jozef Sklenár
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Peter Haščík
Podpis:
Rozhodca:
Boris Sivák
Podpis:
Delegát:
Zbislav Oťapka
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca