SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
101D
Čas
11:20
Dátum
24.04.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
THA Martin
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
14
14
Polčas
(20')
14
14
Výsledok
(40')
14
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
30
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
8
Katarína Kubačáková
29354
1;2;3;7;8;9;10;11;14
9
9
Soňa Uličianska
05169
4;5;6;12;13
5
16
Gallová Sofia, 2012
XXXX3
17
Nella Trnková
29836
18
Marína Murínová
29068
21
Vladimíra Sedláková
29843
28
Kristína Hanuliaková
30549
29
Zuzana Veselovská
30554
36
Mazúrová Nina, 2012
XXXX2
39
Vorošová Rebeka, 2012
XXX15
42
Natália Veselovská
30555
A
ZVD:
Zuzana Kubačáková
Podpis:
B
Tréner:
Murín Ivan, C 2022
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Tamarka Tardová
30479
3
Terezka Tardová
30480
8
Kristínka Klabníková
30356
11
Lívia Hlušková
30279
7
1
12
Terezka Matisová
30309
16
Ivana Túčeková
30297
1;2;8
3
17
Sara Willigerova
26410
18
Sára Mária Sabolová
30427
5;6;9;14
4
20
Anna Šubjaková
25357
3;4;10;11;12;13
6
A
ZVD:
Katarína Holbojová
Podpis:
B
Tréner:
Renata Bartková
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Petržel
Zdravotná služba:
Bajáková
Časomerač:
Noga
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Bateľová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
8
1:0
00:00
9
3:6
00:00
20
1:1
00:00
16
6:7
00:00
8
6:6
00:00
9
5:6
00:00
9
4:6
00:00
16
2:6
00:00
18
2:5
00:00
20
2:4
00:00
18
2:3
00:00
18
2:2
00:00
8
2:1
20:00
8
8:14
20:00
8
13:14
20:00
8
12:14
20:00
8
11:14
20:00
8
10:14
20:00
9
9:14
20:00
20
6:9
20:00
11
7:14
20:00
9
7:13
20:00
18
6:13
20:00
20
6:12
20:00
20
6:11
20:00
20
6:10
20:00
16
6:8
20:00
8
14:14
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca