SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
9 00
Dátum
23.04.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
TJ Baník Lehota p/V
B
Hostia
HK Sokol Bánovce n/B
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Sara Škrípová
30872
5
Adela Ďurinová
29940
6
Bianka Briatková
26068
8
Sofia Gubová
26672
9
Lia Bošiaková
26669
11
Sarah Sophia Nemcová
26666
12
Hana Matejovičová
26660
13
Sýkorová Z.
XXX15
14
Alexandra Vrecková
06604
16
Eliška Briatková
26066
17
Zoja Bartošova
30420
18
Bianka Pokorná
04919
20
Alexandra Šiketová
26674
30
Tatiana Vidová
26667
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
13
Denisa Špániková
25700
23
Rybanská Mirka
XXXX1
25
Rybanská Soňa
XXXX2
31
Alexandra Spaščuková
28543
38
Richtárechová Simona, 04.03.2010
XXX15
42
Kurtulík Nela, 03.05.2011
XXX14
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca