SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
Čas
9:00
Dátum
26.03.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
SMF Žilina
B
Hostia
ŠA Trenčín
Konečný
výsledok
26
15
Polčas
(30')
15
5
Výsledok
(60')
26
15
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Tamarka Tardová
30479
5
Janka Mikulovská
30689
12;13;15
3
7
Viktória Benedigová
30294
1;4
16;23;24
5
22
11
Lívia Hlušková
30279
11
17
2
12
Terezka Matisová
30309
14
Bukovinská Nina 25207
XXXX1
19;25
2
15
Mária Bartková
28885
6;7
20;22
4
2
16
Ivana Túčeková
30297
18
Terezka Tardová
30480
2;8;9;14
4
20
Šubjaková Anna 25357
XXXX2
3
18;21
3
N22
21
Dominika Jurkovičová
26475
22
Emma Mistríková
30275
5;10
26
3
A
ZVD:
Katarína Holbojová
Podpis:
B
Tréner:
Renata Bartková
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Mária Mistríková
30787
1
[7];[8];[9];10
5
3
Adela Búryová
30779
4
Sofia Nimasová
30808
8
Margaréta Pobiecka
26094
9
Kristína Moravčíková
30784
10
Timea Zverbíková
25898
17
Brezanová Alžbeta 25211
XXXX1
2
15
2
22
20
Nina Vráblová
30780
24
Margetínová Markéta 25298
XXXX2
[4]
6
2
25
Gabrielle Koníčková
30783
3;[5]
[11];[12];13;14;❼
6
N2
74
Timea Tuharská
30786
91
Emma Lackovičová
26072
A
ZVD:
Robert Hurtoň
Podpis:
B
Tréner:
Zdena Rajnohová
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
3,24
2:
34,41
3:
Počet 7m hodov:
8
Góly zo 7m:
7
Hl. usporiadateľ:
Ohradka
Zdravotná služba:
Bartko
Časomerač:
Sidor
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Pavol Mihálik
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:00
7
1:0
02:12
18
2:0
02:32
2
2:1
03:44
20
3:1
03:51
17
3:2
04:11
7
4:2
05:32
20
Napom
06:31
25
Napom
07:15
22
5:2
08:24
15
6:2
09:29
25
6:3
11:41
15
7:3
14:43
18
8:3
15:02
18
9:3
16:04
25
Vyluc2m
17:01
20
Vyluc2m
18:11
24
9:4
18:16
11
10:4
19:16
15
Vyluc2m
19:36
5
11:4
16:222
22
12:4
20:19
25
12:5
20:34
5
13:5
20:34
18
14:5
22:38
5
15:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:01
7
16:5
33:22
11
17:5
35:15
17
Vyluc2m
35:43
24
17:6
37:19
20
18:6
37:56
7
Vyluc2m
39:16
2
18:7
40:32
14
19:7
41:21
2
19:8
41:46
20
Vyluc2m
43:22
2
19:9
43:38
7
Vyluc2m
44:35
17
Vyluc2m
44:46
15
20:9
44:52
2
20:10
46:17
20
21:10
47:19
25
21:11
47:19
15
22:11
48:24
25
22:12
48:36
25
22:13
49:48
25
22:14
50:08
7
23:14
50:33
7
24:14
52:44
17
24:15
53:44
14
25:15
54:22
25
Nepr7m
54:39
22
26:15
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca