SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
17:10
Dátum
20.03.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
THA Martin
B
Hostia
HK Sokol Bánovce n/B
Konečný
výsledok
30
11
Polčas
(30')
22
7
Výsledok
(60')
30
11
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
6
Eliška Pivková
29903
9
Soňa Uličianska
05169
1;4;6;7;8;20;22
23;26;27;28;29
12
17
Nella Trnková
29836
12
25;30
3
18
Marína Murínová
29068
21
Vladimíra Sedláková
29843
2;9;10;❼
3
28
Katarína Kubačáková
29354
[3];5;11;14;15;[17];18;19;21
24
10
29
Zuzana Veselovská
30554
13;16
2
36
Šavlová
XXX16
38
Natália Veselovská
30555
39
Vorošová
XXX14
A
ZVD:
Zuzana Kubačáková
Podpis:
B
Tréner:
Ivan Murín C 0622
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
12
Karolína Hrušková
30902
13
Denisa Špániková
25700
31
Alexandra Spaščuková
28543
2;3;7
9;10
5
35
Natália Filinová
26203
4;5;6
8;11
5
38
Richtarechová
XXX15
44
Nina Čachaňová
28758
1
1
51
Camille Gieciová
26172
56
Bianka Jančiová
26284
A
ZVD:
Naděžda Spaščuková
Podpis:
B
Tréner:
Naděžda Spaščuková
Licencia:
C
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Bateľová
Zdravotná služba:
Andrej Rodák
Časomerač:
Noga
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Marčeková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:09
9
1:0
02:06
44
1:1
03:41
21
2:1
04:22
28
3:1
05:02
9
4:1
06:20
31
4:2
07:27
28
5:2
08:10
9
6:2
09:04
9
7:2
10:00
9
8:2
10:42
31
8:3
12:05
35
8:4
12:53
21
9:4
13:50
21
10:4
15:29
28
11:4
15:45
35
11:5
17:50
17
12:5
18:19
21
Nepr7m
18:51
35
12:6
19:16
29
13:6
19:41
28
14:6
20:26
28
15:6
21:17
29
16:6
21:54
31
16:7
22:24
28
17:7
22:53
28
18:7
25:21
28
19:7
26:28
9
20:7
27:07
28
21:7
28:00
9
22:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:41
35
22:8
31:50
9
23:8
32:30
28
24:8
32:49
17
25:8
33:30
31
25:9
33:51
9
26:9
34:32
9
27:9
35:51
31
27:10
36:28
9
28:10
37:30
9
29:10
37:49
35
29:11
38:51
17
30:11
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca