SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
16:50
Dátum
03.06.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
THA Martin
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
16
22
Polčas
(30')
7
10
Výsledok
(60')
16
22
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
8
Katarína Kubačáková
29354
1;2;4
8;9;10;11;[12]
8
9
Soňa Uličianska
05169
3;5;6;7
❼;13;14;15
7
17
Nella Trnková
29836
18
Marína Murínová
29068
21
Vladimíra Sedláková
29843
16
1
24
Bibiána Lukačovičová
30380
26
Natália Súkeníková
30548
29
Zuzana Veselovská
30554
A
ZVD:
Marek Mikulík
Podpis:
B
Tréner:
Vladimír Ohrádka
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
9:08
2:
3:
10:53
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Tamarka Tardová
30479
4
Michaela Ďurajková
30797
8
Kristínka Klabníková
30356
10
Sara Willigerova
26410
11
Lívia Hlušková
30279
1
11
2
12
Terezka Matisová
30309
12;13;14
3
17
Nella Holbojová
25420
2;3
15;[16]
4
18
Terezka Tardová
30480
4;[5];❼;6;[7];8;9;10
17;18;19;20;21;22
13
A
ZVD:
Róbert Fabian
Podpis:
B
Tréner:
Róbert Fabian
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
3
Hl. usporiadateľ:
Horka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Sidor
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Adrián Matis
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:20
8
1:0
00:22
8
2:0
00:24
8
3:0
00:27
9
4:0
00:29
9
5:0
00:31
9
6:0
00:33
9
7:0
00:46
11
7:1
01:03
17
7:2
01:05
17
7:3
01:11
18
7:4
01:14
18
Nepr7m
01:16
18
7:5
01:21
18
7:6
01:25
18
7:7
01:28
18
7:8
01:32
18
7:9
01:40
18
7:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:50
8
8:10
30:52
8
9:10
30:53
8
10:10
30:55
8
11:10
30:59
8
12:10
31:03
9
Nepr7m
31:05
9
13:10
31:06
9
14:10
31:09
9
15:10
31:12
21
16:10
31:29
11
16:11
31:32
12
16:12
31:34
12
16:13
31:37
12
16:14
31:41
17
16:15
31:43
17
16:16
31:49
18
16:17
31:51
18
16:18
31:54
18
16:19
31:56
18
16:20
31:59
18
16:21
32:01
18
16:22
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca