SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
10:00
Dátum
05.03.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Sokol Bánovce n/B
B
Hostia
HK SLÁVIA Partizánske
Konečný
výsledok
17
23
Polčas
(20')
8
11
Výsledok
(40')
17
23
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
35
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
9
Ema Kikušová
26173
8
1
12
Karolína Hrušková
30902
13
Denisa Špániková
25700
12
1
31
Alexandra Spaščuková
28543
2;6;7
9;11;13;14;15;17
9
35
Natália Filinová
26203
1;3;4;5
10;16
6
N
A
ZVD:
Naděžda Spaščuková
Podpis:
B
Tréner:
Naděžda Spaščuková
Licencia:
C
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Vanesa Duchovičová
06682
3
Tamara Szabová
06686
[1];5;9
12;13;16;20;21
8
4
Regina Tvrdíková
06681
2
17;22;23
4
6
Ella Mia Hlaváčová
29803
7
Nelly Fabová
06683
8
Lillien Budošová
06692
4;6;8;10;11
❼;15
6
11
Valentina Winter
25969
13
Petra Mendelová
06690
14
Naďa Ferjancová
25739
15
Nikol Kollárová
25741
16
Aneta Adamusová
25744
17
Hanka Dobiašová
06684
18
Simona Morávková
06691
3;7
14;18;19
5
A
ZVD:
Petra Čabráková
Podpis:
B
Tréner:
Lucia Duchovičová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
39:37
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Hullman Ján
Zdravotná služba:
Patrícia Sondorová
Časomerač:
Patrícia Sondorová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Dávid Osička
Podpis:
Rozhodca:
Pavol Mihálik
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:07
35
Napom
01:16
3
0:1
01:42
35
1:1
02:37
4
1:2
03:08
18
1:3
04:57
8
1:4
05:41
31
2:4
08:24
35
3:4
08:50
3
3:5
09:06
8
3:6
11:19
35
4:6
12:44
35
5:6
14:17
18
5:7
15:36
31
6:7
15:53
8
6:8
16:16
31
7:8
17:10
3
7:9
17:43
8
7:10
18:41
9
8:10
19:03
8
8:11
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:13
31
9:11
20:57
8
Nepr7m
21:23
3
9:12
22:20
3
9:13
23:41
18
9:14
24:28
8
9:15
24:55
35
10:15
25:05
3
10:16
25:49
4
10:17
27:24
31
11:17
27:43
18
11:18
29:53
18
11:19
30:39
13
12:19
31:01
3
12:20
31:43
3
12:21
33:18
31
13:21
33:37
4
13:22
34:01
31
14:22
35:52
31
15:22
37:33
35
16:22
38:09
4
16:23
39:31
31
17:23
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca