SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. Liga starších dorasteniek 2021/2022
Číslo
Čas
16:45
Dátum
19.03.2022
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
Prešov/Vranov
B
Hostia
HK AS Trenčín
Konečný
výsledok
26
44
Polčas
(30')
11
22
Výsledok
(60')
26
44
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
7
Zara Hartlová
06720
10
12;14;15;19
5
9
Daša Ondrijová
01265
11
Júlia Šarišská
03820
4;7;8
20;22;24;26
7
2
13
Marianna Novotná
03218
2;5;11
16;23;25
6
14
Claudia Tereková
01815
13;17;[18];[21]
4
15
Stanislava Kacvinská
04469
N2
16
Jana Kantorisová
01260
17
Emma Lukáčová
01266
26
Petra Pokorná
01339
55
Lucia Rychliková
04488
1;3;6;9
4
A
ZVD:
Martin Jurica
Podpis:
B
Tréner:
Maroš Vikartovský
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Miroslava Kundratová
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
18,43
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Petra Paulínyová
00876
8
30
2
N
7
Simona Lintnerová
00872
3;7;11;17;21
23;25;28;32;35;41
11
8 H
Magdaléna Bežová
00654
2;6;12;15;19
27;31;33;37
9
10
Klára Paulínyová
00846
10;20
24;26;29;34;39;❼
7
12 H
Ivana Fedorková
04080
13;16
38
3
N
13 H
Viktória Horňanová
01541
1;5;9;[14];18;22
[36];40;42
9
37
Chiara Ferenyiová
00882
39
Kristína Králová
00892
[43];[44]
2
57
Dominika Brnová
28516
4
1
99
Monika Zemková
28632
A
ZVD:
Katarína Paulínyová
Podpis:
B
Tréner:
Katarína Paulínyová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
43,33
2:
3:
Počet 7m hodov:
5
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Šutran Peter
Zdravotná služba:
Martina Ratvajská
Časomerač:
Kamila Lupkovičová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Tomáš Palovčák
Podpis:
Rozhodca:
Peter Richvalský
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:22
55
1:0
01:22
13 H
1:1
02:01
8 H
1:2
02:17
13
2:2
03:38
7
2:3
04:14
57
2:4
04:35
55
3:4
05:19
13 H
3:5
07:17
11
4:6
07:17
8 H
3:6
10:06
7
4:7
10:06
3
4:8
11:11
13
5:8
12:09
13 H
5:9
12:37
12 H
Napom
12:37
10
5:10
14:26
7
5:11
15:58
55
6:11
17:09
11
7:11
17:13
3
Napom
17:36
8 H
7:12
18:50
12 H
7:13
19:25
11
8:13
19:25
15
Napom
20:03
13 H
8:14
20:20
8 H
8:15
20:52
12 H
8:16
22:34
55
9:16
23:32
7
9:17
24:48
13 H
9:18
24:48
8 H
9:19
28:05
7
10:19
28:37
10
10:20
28:37
7
10:21
30:00
13 H
10:22
30:00
13
11:22
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:30
7
11:23
31:48
7
12:23
32:20
10
12:24
33:24
14
13:24
34:28
7
13:25
34:58
10
13:26
34:58
8 H
13:27
36:02
7
14:27
37:09
7
14:28
37:40
10
14:29
40:05
7
15:29
40:47
13
16:29
41:11
3
16:30
42:50
8 H
16:31
43:13
7
16:32
44:03
8 H
16:33
45:27
14
17:33
46:34
10
17:34
47:13
14
18:34
47:43
7
18:35
47:48
11
Vyluc2m
48:37
13 H
18:36
49:55
8 H
18:37
50:11
7
19:37
50:55
11
20:37
51:26
12 H
20:38
52:04
14
21:38
52:42
10
21:39
54:11
13 H
21:40
54:32
11
22:40
55:03
13
23:40
55:40
7
23:41
55:58
11
24:41
57:11
10
Nepr7m
57:33
13
25:41
57:57
13 H
25:42
58:26
11
26:42
59:04
15
Vyluc2m
59:08
39
26:43
59:59
39
26:44
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca