SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Číslo
7A-52
Čas
11:45
Dátum
30.01.2022
Miesto
Veková kategória
A
Domáci
HK Slovan Duslo Šaľa
B
Hostia
MHK Bytča
Konečný
výsledok
37
18
Polčas
(30')
16
10
Výsledok
(60')
37
18
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Michaela Brzová
01618
8
Michaela Špavorová
02487
[17];27;31
3
10
Rebecca Bírová
03905
10;11
23
3
11
Olívia Ščípová
03412
22;32;33
3
13
Radka Šalatová
03785
28;29
2
2
17
Anna Kormanová
03407
4;12;13
18;19;34;35
7
N
18
Kristína Kusyová
03043
25
Laura Darázsová
03960
2;3;15
36
4
32
Lenka Miťková
03923
9
24;25;26
4
N
55
Vivien Zlatinská
00385
1;5;[6]
21
4
81
Diana Mária Vargová
01252
7;8;14;16
20;30;37
7
99
Laura Kolenčíková
01599
2
A
ZVD:
Mária Gyárfásová
Podpis:
B
Tréner:
Marek Bozsóky
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2021
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
---
2:
38:34
3:
---
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Veronika Rantúchová
03586
14
1
N
3
Eliška Mináriková
00803
4
Nikola Leštinová
00788
10
11;12
3
6
Lucia Leštinová
00793
[2];[5];[6];[8];9
❼;13
6
13
Valéria Čanigová
04995
17
Nela Hrabovská
03077
18
Tereza Zubáňová
00781
3
1
22
Natália Chudovská
00783
24
Zuzana Hujíková
00802
1;4
17
3
2
27
Tamara Margušová
02161
28
Adriana Harantová
00805
7
15;[16];18
4
29
Ema Škulipaiová
02998
A
ZVD:
Anna Chudovská
Podpis:
B
Tréner:
Jana Leštinová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2019
C
Funkcionári:
Milan Kucej
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
8:09
2:
35:31
3:
---
Počet 7m hodov:
7
Góly zo 7m:
5
Hl. usporiadateľ:
Rudolf Petrikovič
Zdravotná služba:
Alexander Boltenkov
Časomerač:
Janka Greštiaková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Zuzana Sýkorová
Podpis:
Rozhodca:
Peter Haščík
Podpis:
Rozhodca:
Zbislav Oťapka
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:25
55
1:0
04:08
25
2:0
04:55
24
2:1
04:59
17
Napom
05:30
25
3:1
06:12
17
4:1
06:57
55
5:1
07:52
2
Napom
08:06
55
6:1
08:57
81
7:1
12:20
32
Napom
12:30
6
7:2
13:45
18
7:3
14:58
81
8:3
15:34
24
8:4
16:07
32
9:4
17:25
6
9:5
18:30
6
9:6
19:04
10
10:6
21:16
10
11:6
21:52
17
12:6
22:29
28
12:7
23:32
17
13:7
24:14
6
13:8
27:49
6
13:9
27:53
81
14:9
28:27
25
15:9
29:35
4
15:10
29:47
81
16:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:12
8
17:10
31:53
17
18:10
33:02
17
19:10
33:48
81
20:10
35:27
55
21:10
36:20
4
21:11
36:51
11
22:11
39:07
10
23:11
40:03
6
Nepr7m
40:33
32
24:11
41:32
24
Vyluc2m
42:04
4
24:12
42:12
32
25:12
42:47
6
25:13
43:14
32
26:13
43:56
8
27:13
45:40
13
28:13
46:57
13
29:13
47:40
13
Vyluc2m
49:07
2
29:14
49:57
81
30:14
50:27
28
30:15
51:00
8
31:15
52:48
18
Nepr7m
53:25
11
32:15
53:56
99
Vyluc2m
54:01
28
32:16
56:09
11
33:16
56:43
17
34:16
57:36
17
35:16
58:50
25
36:16
59:13
24
36:17
59:27
28
36:18
59:54
81
37:18
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca