SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. Liga starších dorasteniek 2021/2022
Číslo
7A-25
Čas
12:00
Dátum
02.10.2021
Miesto
ŠH LF
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
ŠKP Bratislava
B
Hostia
Prešov/Vranov
Konečný
výsledok
10
Polčas
(30')
10
Výsledok
(60')
10
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
7
Regina Šejirmanová
03639
8
Natália Gregorová
28656
14
Daniela Bednárová
03037
16
Viktória Káľavská
03688
18
Neznamy hrac 1
XXXX1
21
Vanessa Szamuhelová
28906
28
Tereza Rischerová
01978
33
Linda Petrányiová
02002
37
Natália Preisachová
25986
44
Valentína Jesenická
29002
64
Nicol Múčková
02103
92
Emma Čubová
02102
99
Emma Stachová
02042
A
ZVD:
Martin Hacura
Podpis:
B
Tréner:
Katarína Mocinecová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Yana Syrokhman
06619
9
Daša Ondrijová
01265
11
Slávka Ratvajská
03217
14
Claudia Tereková
01815
15
Marianna Novotná
03218
16
Jana Kantorisová
01260
17
Emma Lukáčová
01266
21
Michaela Remetová
01263
26
Petra Pokorná
01339
55
Karolína Kupcová
03822
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Hanušová Alexandra
Zdravotná služba:
Marková Iveta
Časomerač:
Majerská Kristína
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Krajčová Dominika
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Andrej Majstrík
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca