SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. Liga mladších dorastencov 2021/2022
Číslo
Čas
10:00
Dátum
18.09.2021
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
HK Košice
B
Hostia
Slavoj – ZEMPLÍN Trebišov
Konečný
výsledok
20
25
Polčas
(30')
13
13
Výsledok
(60')
20
25
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Tomáš Molčan
04004
3
Róbert Francan
04958
2;6;9;13
16;19
6
N22
6
Richard Levčík
29437
5
1
8
Roman Antl
30823
10
17
2
11
Šimon Melich
29695
222D
12
Daniel Burghard
29724
13
Dávid Vaško
29434
14
Samuel Jaroslav Sciranko
06564
15
Jakub Stavač
00990
1;[3];[4];7;[8];11;12
14;15;18;20
11
16
Vladimír Vargovič
04960
26
Adam Próner
30688
A
ZVD:
Ján Hruščák
Podpis:
B
Tréner:
Ján Hruščák
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
18:58
2:
44:27
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
3
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Jaššo Samuel
XXXX1
2
Ranič Tobias
XXXX2
4
Ďurka Peter
XXXX3
5
Kelbel Pavol
XXXX4
6
Smržik Tomáš
XXXX5
1;[7];[8];9;[10]
21
6
N
7
Karvaš Šimon
XXXX6
11
15;20
3
2
9
Vlasatý Viliam
XXXX7
10
Andrejko Erik
XXXX8
6
1
N
11
Petričko Samuel
XXXX9
18
1
12
Miňo Vladimír
XXX10
13
Obrin Dominik
XXX11
14
Lejba Oliver
XXX12
2;4;5;12;13
14;16;22
8
2
15
Gagyi Benjamín
XXX13
19
1
2
17
Kocák Oliver
XXX14
18
Karvaš Matej
XXX15
25
1
19
Vernus Damián
XXX16
3
[17];23;[24]
4
A
ZVD:
Dárius Rusnák
Podpis:
B
Tréner:
Marian Ujhely
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2020
N
C
Funkcionári:
Ervín Karvaš
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
28:57
2:
40:57
3:
Počet 7m hodov:
5
Góly zo 7m:
5
Hl. usporiadateľ:
Dušan Timko
Zdravotná služba:
MUDr. Peter Polan
Časomerač:
Soláriková Mariana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Milan Harman
Podpis:
Rozhodca:
Erik Bednár
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:39
10
Napom
02:41
15
1:0
03:17
6
1:1
04:34
14
1:2
05:36
19
1:3
05:41
3
Napom
07:24
3
2:3
07:56
14
2:4
09:30
14
2:5
11:01
10
2:6
11:45
6
Napom
13:04
6
2:7
13:51
15
3:7
14:36
6
3:8
15:17
15
4:8
16:15
6
5:8
17:31
3
6:8
18:54
6
6:9
20:15
3
Vyluc2m
20:16
6
6:10
20:43
15
7:10
21:01
7
7:11
21:32
15
8:11
22:39
3
9:11
23:56
8
10:11
24:16
15
11:11
24:49
14
11:12
25:34
14
11:13
28:47
15
12:13
29:59
3
13:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:31
15
Vyluc2m
31:48
14
13:14
32:00
15
14:14
32:35
11
Vyluc2m
33:22
7
14:15
35:30
14
14:16
35:53
15
15:16
39:17
3
16:16
39:38
11
Vyluc2m
41:20
3
Vyluc2m
41:22
19
16:17
42:43
11
16:18
43:18
14
Vyluc2m
43:39
8
17:18
45:07
15
17:19
45:58
7
Vyluc2m
46:07
B
Napom
46:52
15
18:19
47:31
11
Vyluc2m
47:31
11
Diskval
48:59
7
18:20
50:12
3
19:20
51:13
6
19:21
53:42
15
20:21
54:18
14
20:22
55:35
19
20:23
58:02
19
20:24
59:25
18
20:25
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca