SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky 2020/21
Číslo
Čas
11:00
Dátum
12.06.2021
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
Handball Zlatná na Ostrove
B
Hostia
HC DAC Dunajská Streda
Konečný
výsledok
17
18
Polčas
(30')
4
9
Výsledok
(60')
17
18
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Anita Csengel
02503
2
Stella Laposová
04933
7
Fanni Šušiková
03699
8
Tímea Fiala
03999
2
9
Dominika Bohos
01151
12
Bianka Adameková
03611
14
Zsuzsanna Vanya
03544
15
1
15
Noémi Százvai
03758
❼;❼;[3]
6;7;[9]
4
2
18
Sára Rebeka Bölcskei
03704
20
Rási Kincs
01144
1;4
5;11;13;16
6
22
Marianna Antónia Csiba
02116
8;10;12
3
24
Tímea Susiková
01140
2;❼
14;17
3
A
ZVD:
Ladislav Rási
Podpis:
B
Tréner:
Eva Susiková
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
18:00
2:
3:
Počet 7m hodov:
6
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kinga Melicher
01785
11
Orsolya Manczalová
01776
2
13
Réka Zoé Pónya
01775
18
1
N
16
Barbara Szalaiová
01779
N
35
Emese Kázmér
01036
39
Dóra Csernyánszky
06251
14;15;17
3
44
Réka Kohút
01041
12
1
46
Linda Kohút
29017
[2];[5];7
[10];❼;13
5
47
Gabriella Nagy
03382
6
1
51
Anna Rebeka Alföldy
01040
54
Viktória Jandurová
03610
1
11
2
56
Miriam Gányovicsová
01050
3;4;8;9
16
5
62
Emma Raftik
03378
A
ZVD:
Silvia Priklerová
Podpis:
B
Tréner:
Tünde Brunczviková
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
16:10
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
3
Hl. usporiadateľ:
Ján Pint
Zdravotná služba:
Kúnová Magdaléna
Časomerač:
Štefan Horváth
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Pint Ján
Podpis:
Rozhodca:
Martin Manek
Podpis:
Rozhodca:
Patrik Papaj
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
54
0:1
00:00
20
1:1
00:00
8
Vyluc2m
00:00
46
1:2
00:00
16
Napom
00:00
15
Nepr7m
00:00
24
2:2
00:00
15
Nepr7m
08:36
56
2:3
08:40
15
Vyluc2m
09:41
22
Nepr7m
10:38
56
2:4
11:18
13
Napom
11:36
24
Nepr7m
12:05
46
2:5
15:21
47
2:6
16:06
46
2:7
16:27
56
2:8
17:09
15
3:8
17:34
56
3:9
18:02
20
4:9
19:36
11
Vyluc2m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:18
20
5:9
31:25
15
6:9
33:13
46
6:10
34:33
15
7:10
35:10
22
8:10
35:29
54
8:11
36:34
46
Nepr7m
37:00
15
9:11
37:40
44
9:12
38:00
22
10:12
38:19
20
11:12
39:18
46
11:13
39:37
22
12:13
40:26
20
13:13
43:38
24
14:13
44:06
39
14:14
45:32
14
15:14
45:48
39
15:15
47:09
56
15:16
48:58
20
16:16
49:36
39
16:17
49:48
24
17:17
50:13
13
17:18
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca