SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky 2020/21
Číslo
Čas
15:00
Dátum
24.04.2021
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
MŠK IUVENTA Michalovce
B
Hostia
FHT Košice
Konečný
výsledok
48
11
Polčas
(30')
27
Výsledok
(60')
48
11
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Zuzana Hotovčinová
06451
18
48
2
4
Ivana Paľová
04205
17;21
2
5
Timea Szatmáry
04256
4;11;15
34;36;41
6
7
Jasmína Kamberovič
06523
8
Laura Berešová
04206
12;13;16;22
4
9
Barbora Sabovová
04207
1;5;9;19
[31];32;35;37;40
9
N
10
Timea Alžbeta Valiska
06471
2;7;8;23;24;25;27
42;44;45;46
11
16
Sára Dermeková
28899
17
Nela Šimková
06520
28
1
21
Viktória Kováčová
04348
26
1
2
22
Sára Stanková
04210
33;39
2
2
24
Alina Kamberovič
05248
10;14
29;30
4
33
Kristína Kubičinová
28893
35
Vanda Čižmariková
04217
38
Daniela Cabanová
06533
38
1
40
Viktória Roháľová
00935
3;6;20
43;47
5
2
A
ZVD:
Juraj Rohaľ
Podpis:
B
Tréner:
Dušan Daniš
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
16:38
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
6
Viktória Bertová
03468
8;[9]
2
7
Klaudia Takáčova
01701
9
Sofia Čonková
30238
11
Kamila Vaľková
03478
6;7;11
3
16
Jana Palfiová
28969
21
Grigová Alžbeta
XXXX1
4
1
22
Alžbeta Lisiková
29472
29
Eperješiová Tamara
XXXX2
5
1
34
Ema Lorencová
03481
1;2;3;10
4
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Věra Lisiková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
20:23
2:
54:45
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Jakub Soták
Časomerač:
Drahoslav Ondo Estok
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Gedeon
Podpis:
Rozhodca:
Milan Harman
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:06
9
1:0
00:40
10
2:0
00:45
40
3:0
02:38
5
4:0
02:47
9
5:0
03:09
40
6:0
06:43
10
7:0
06:54
10
8:0
07:12
9
Napom
07:27
9
9:0
10:02
24
10:0
11:20
5
11:0
12:18
8
12:0
14:49
8
13:0
15:25
24
14:0
15:50
5
15:0
16:55
8
16:0
18:05
4
17:0
18:28
2
18:0
19:30
9
19:0
20:53
40
20:0
22:30
4
21:0
23:10
8
22:0
24:49
10
23:0
25:55
10
24:0
27:08
10
25:0
28:53
21
26:0
29:34
10
27:0
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:46
17
28:0
31:51
40
Vyluc2m
32:45
24
29:0
35:36
22
Vyluc2m
35:45
24
30:0
35:56
34
30:1
36:48
34
30:2
37:44
9
31:2
38:38
9
32:2
39:18
22
33:2
39:52
5
34:2
40:05
9
35:2
40:42
5
36:2
41:18
34
36:3
41:39
9
37:3
44:11
21
37:4
44:42
38
38:4
45:21
22
39:4
45:23
29
39:5
45:55
9
40:5
46:44
5
41:5
49:16
10
42:5
49:34
11
42:6
50:17
40
43:6
50:21
11
43:7
51:56
10
44:7
53:13
10
45:7
54:28
6
45:8
54:28
10
46:8
54:28
21
Vyluc2m
54:28
6
46:9
54:28
34
46:10
54:28
40
47:10
58:36
2
48:10
60:00
11
48:11
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca