SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky 2020/21
Číslo
7A-16
Čas
16:30
Dátum
22.09.2020
Miesto
MŠH Trenčín
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
HK AS Trenčín
B
Hostia
HC DAC Dunajská Streda
Konečný
výsledok
26
31
Polčas
(30')
15
14
Výsledok
(60')
26
31
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
35
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Petra Mruškovičová
00883
2H
Diana Grellová
00858
4
1
3
Petra Paulínyová
00876
N
7
Simona Lintnerová
00872
3;9;14
22
4
9
Emma Kováčiková
00835
21;24
2
10
Klára Paulínyová
00846
1;5
16;17;25;[26]
6
N2
21
Laura Andrejková
00856
26 H
Hana Galková
01189
7
1
34 H
Magdaléna Bežová
00654
6;8;11;12;15
18;20
7
41
Lenka Vépyová
03058
43 H
Tatiana Pavlovská
03749
[13]
[19];[23]
3
2
57
Dominika Brnová
28516
2;[10]
2
N
99
Monika Zemková
28632
A
ZVD:
Katarína Paulínyová
Podpis:
B
Tréner:
Viktor Dubovský
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2021
C
Funkcionári:
——
Funkcia:
D
Funkcionári:
——
Funkcia:
Team Time-Out 1:
——
2:
——
3:
——
Počet 7m hodov:
5
Góly zo 7m:
5
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Monika Pénzes
03526
3;5;8;9;10;11;13
19;24;25;27;28;29
13
N
10
Nikolett Vargová
02739
16
Rebeka Mészáros
05844
18
Réka Mészáros
19375
[2];7
15;21;22;[26]
6
19
Melani Jagodič
00330
N
49
Chiara Volnerová
01051
14
1
2
57
Rebeka Kucserová
03518
59
Panna Hornyák
03512
66
Zsóka Simonics
02735
1;6
20;30
4
N
67
Anna Ollé
03515
12
23
2
68
Edina Davidovská
03522
4
1
69
Eszter Danter
09780
73
Enikő Pódaová
01054
79
Eszter Pintér
28825
16;17;18
3
81
Réka Szabó
03038
31
1
96
Eva Makóová
03993
A
ZVD:
Tünde Brunczviková
Podpis:
B
Tréner:
Silvia Priklerová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
——
Funkcia:
D
Funkcionári:
——
Funkcia:
Team Time-Out 1:
——
2:
50:12
3:
——
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Ing. Ján Bakoš
Zdravotná služba:
Mária Adamčíková
Časomerač:
Stanislav Píš
Hlásateľ
——
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Ing. Marián Jahodka
Podpis:
Rozhodca:
Peter Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Dávid Chudoba
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:47
10
1:0
00:50
19
Napom
02:20
57
2:0
03:31
7
3:0
04:22
66
3:1
04:50
10
Napom
04:55
18
3:2
05:22
2
3:3
07:34
2H
4:3
08:10
10
5:3
08:41
68
5:4
10:03
10
Vyluc2m
10:18
2
5:5
11:32
66
5:6
11:52
34 H
6:6
13:33
18
6:7
14:05
26 H
7:7
14:05
66
Napom
14:32
2
7:8
15:45
34 H
8:8
15:46
2
Napom
16:46
2
8:9
18:04
7
9:9
19:26
57
10:9
21:57
2
10:10
22:00
57
Napom
23:26
2
10:11
23:42
34 H
11:11
23:59
34 H
12:11
25:16
67
12:12
27:10
3
Napom
27:16
2
12:13
28:11
43 H
13:13
29:21
7
14:13
29:52
49
14:14
29:59
34 H
15:14
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:16
10
16:14
32:25
18
16:15
33:37
10
17:15
33:57
79
17:16
34:11
34 H
18:16
34:50
79
18:17
39:06
79
18:18
39:31
2
18:19
39:45
43 H
19:19
43:33
66
19:20
44:08
34 H
20:20
44:36
18
20:21
44:54
9
21:21
45:34
18
21:22
47:20
7
22:22
48:11
67
22:23
48:34
49
Vyluc2m
48:37
43 H
23:23
49:19
2
23:24
50:28
2
23:25
51:37
9
24:25
52:03
43 H
Vyluc2m
52:05
18
24:26
53:25
2
24:27
54:37
2
24:28
55:09
2
24:29
56:24
10
25:29
56:49
66
25:30
57:18
10
26:30
59:32
81
26:31
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca